Opis planinskog područja

6190c4db9648e.jpg

Površi i brda Crne Gore i Prokletije najviše su planinsko područje Dinarskog gorja.

Ovo planinsko područje čine dvije velike planinske cjeline:

1. Površi i brda Crna Gore
2. Prokletije

Površi i brda Crne Gore

Površi i brda nalaze se u Crnoj Gori i čine ih niz planinskih lanaca i grebena s mnoštvom vrhova, viših od 2000 metara, koji se uzdižu s planinskih visoravni - površi (prosječne nadmorske visine 1300-1650 m), na čijim se rubovima nalaze duboki kanjoni mnogih rijeka kao što su Piva, Tara, Morača, Komarnica i dr.

Površi i brda prostiru se oko gornjih tokova rijeka Pive, Tare, Zete i Morače - između planina Golije, Vojnika, Prekornice i Maganika na zapadu i jugu, do Ljubišnje, Durmitora, Sinjajevine i Bjelasice, odnosno Gornjeg Lima i Đetine na sjeveru, te od Bioča i kanjona Pive na granici prema BiH na sjeverozapadu, do Bjelolasice i Komova na jugoistoku.
Površi i brda, uz dio crnogorskih Prokletija, su najviša i prostorno najveća zemljopisna cjelina Crne Gore.

Zapadni i južni dijelovi Brda građeni su od vapnenaca i dolomita i s izraženim krškim reljefom Ostali dijelovi područja Brda su građeni od vodonepropusnih pjeskovitih škriljaca (škriljevaca) i manje krševiti (iako i ovome dijelu ima zona s planinama vapnenačke građe, poput Durmitora i Komova), bogatiji su površinskom vegetacijom, pašnjacima, šumama te površinskim vodotocima.

U površima i brdima nalaze se slijedeće planinske grupe:

- Planinski niz Vojnik - Golija
- Grupa Prekornice
- Durmitorsko područje
- Masiv Sinjajevine
- Moračko-rovačke planine i Maganik
- Grupa Ljubišnje
- Masiv Bjelasice
- Grupa Komova
- Grupa Visitora
- Kučke planine (Žijovo)


Prokletije

Prokletije su planinski vijenac na krajnjem jugoistoku dinarskog planinskog lanca. Najviši vrh Prokletija Maja Jezerce (u Albaniji) sa 2694 metara n.v. najviši je vrh i cijelog Dinarskog gorja.

Prokletije (u širem smislu) se protežu od Skadarskog jezera na zapadu do doline rijeke Ibar kod Kosovske Mitrovice na istoku. Dio Prokletija istočno od planine Čakor (i istoimenog prijevoja) često se naziva sjeveroistočnim nastavkom odn. sjeveroistočnim ogrankom Prokletija ili sjevernom grupom (Mokra planina, Hajla, Maja Rusolija, Žljeb, Mokra gora/Mokna).

Glavni greben Prokletija (zbog njegove raščlanjenosti uvjetno rečeno greben) dug je 70 kilometara i izuzetno je raščlanjen mnogim grebenima i udolinama.

Na području Komova i Prokletija dinarske planine mijenjaju svoj karakterističan smjer (sjeverozapad - jugoistok), što je posljedica tektonskog dodira Dinarida (kao tektonske cjeline) i Šarida (koji se također povijaju ka sjeveroistoku.

Kao posljedica tih procesa javljaju se različiti oblici reljefa: tektonski, vulkanski, glacijalni, fluvijalni, krški, denudacijski i drugi. Po Jovanu Cvijiću, pleistocenska glacijacija Prokletija bila je intenzivnija od današnje u Alpama. Otuda, osnovni pečat fizionomiji Prokletija daju fosilni oblici glacijalne erozije i akumulacije. Niti u jednom području Balkanskog poluotoka ledenjaci nisu ostavili tako duboke i markantne tragove svog djelovanja, kao na Prokletijama.

S Prokletija su se spuštali ledenjaci ka Skadarskoj potolini i Metohijskoj kotlini; najveći je bio Plavski (35 km), zatim Pećki ili Rugovski (25 km), Dečanski (20 km) i Rožajski (16 km), i Vusanjski koji se sastojao od 2 uklopljena valova.

Raznovrsnog su geološkog sastava. Na zapadnom dijelu dominiraju vapnenci (krečnjaci) i krški reljef, dok su planine na istoku složenije građe i moguće je prepoznati paleozojske kristalne škriljevce, granite, trijaske karbonatne stijene , vulkanogeno-sedimentne serije i dr.


https://www.dinarskogorje.com/b6-povrscaroni-i-brda-crne-gore-i-prokletije.html

Ostali članci:

Аренда автомобиля в Будве/Черногория

27.11.2023

АРЕНДА МАШИНЫ В ЧЕРНОГОРИИ ДЕШЕВО: ОСОБЕННОСТИ ЗАКАЗА

09.10.2023

Аренда автомобиля без кредитной карты - другие способы оплаты

09.10.2023

Перед тем, как арендовать машину - абсолютно необходимые знания. Общая инфо по аренде в Европе

09.10.2023

01.10.2023