Uslovi najma

5d64d0b42faf5.jpg

Da biste mogli da koristite usluge najma vozila u Crnoj Gori, morate ispuniti određene uslove Adriatic rent a car doo:

Opšti uslovi najma, Adriatic, najam vozila Crna Gora:
1. ”Adriatic rent a car d.o.o.” (u daljem tekstu “Simeun, rent a car Crna Gora”) daje na korišćenje vozilo navedeno u ovom Ugovoru, drugoj ugovornoj strani (u daljem tekstu korisnik) na period i pod uslovima navedenim u ovom Ugovoru o najmu.


2. Potpisivanjem ovog ugovora korisnik potvrđuje da je vozilo preuzeo u ispravnom stanju i sa stanjem goriva, navedenim u Ugovoru.


3. Korisnik se obavezuje da plati gorivo utrošeno u toku najma kao i uslugu dopune utrošenog goriva.


4. Korisnik se obavezuje da vozilo vrati sa svom pripadajućom ili dodatnom opremom i dokumentima sa kojima je preuzeo vozilo, što je navedeno u check listi, koja je sastavni dio Ugovora.


5. Korisnik će vozilo vratiti ugovorenog datuma ili ranije na zahtjev “Adriatic, rent a car Crna Gora”-a. U slučaju da želi da produži najam, korisnik će zatražiti saglasnost “Adriatic, rent a car Crna Gora”-a, bar 24 časa prije isteka ugovorenog roka i istovremeno je dužan da odmah plati dodatni depozit.


6. Vozilom može upravljati samo korisnik ili osoba koja je u ovom Ugovoru navedena kao drugi vozač.


7. Vozilo se ne smije koristiti:
– za šlepanje drugih vozila;
– za sportska takmičenja;
– ako je korisnik pod uticajem alkohola ili narkotika;
– ako je pretovareno, odnosno ako se u njemu vozi više putnika nego što je dozvoljeno tehničkom dokumentacijom za taj tip vozila;
– za prevoz životinja, lako zapaljivog I eksplozivnog materijala, materijala sa neprijatnim mirisom, te materijala koji svojim oblikom može oštetiti unutrašnjost vozila.
-Ogranicenja za prelazak granice: sa vozilima klase A ( Schevrolet Smark i Mercedes Smart) dozvoljen je prelazak granice do 150km. Od granicnog prelaza. Sa ostalim klasama vozila dozvoljen je prelazak granice do 300km. Od granicnog prelaza. Za prelazak granice obavezna je kupovina cros bordera.


8. Korisnik ne može ustupiti svoja prava ,iz ovog Ugovora, niti smije prodati (otuđiti) vozilo ili djelove i opremu sa vozila.


9. Korisnik se obavezuje da neće prelaziti granicu CG bez prethodne dozvole “Adriatic, rent a car Crna Gora”, koja je navedena u Ugovoru.


10. Ako korisnik prekorači ugovoreni rok vraćanja vozila bez saglasnosti “Adriatic, rent a car Crna Gora”, vozilo će se smatrati utajenim i o tome će “Adriatic, rent a car Crna Gora” obavjestiti organe MUP-a. U takvom slučaju korisnik će snositi svu materijalnu, moralnu i krivičnu odgovornost.


11. Korisnik je dužan da za vrijeme trajanja najma vodi brigu o tehničkoj ispravnosti vozila, da redevno provjerava tečnost za hlađenje i ulje, a ukoliko je potrebno izvršii zamjenu ulja. Troškovi koje korisnik bude imao ovim radnjama mogu se priznati ukoliko je prethodno dobijena saglasnost od “Adriatic, rent a car Crna Gora”, i na osnovu priloženih fiskalnih računa. Korisnik je odgovoran za sve štete koje budu prouzrokovane nepravilnim održavanjem,  nepravilnom eksploatacijom vozila i voznjom po nekategorisanim putevima.


12. Korisnik će se teretiti za troškove šlepanja oštećenog vozila, troškove smanjenja vrijednosti i gubitka prihoda po tom vozilu tokom popravke. Korisnik će snositi troškove koje “Adriatic, rent a car Crna Gora” može imati prema trećim licima, a koji su izazvani nepravilnim korišćenjem vozila od strane korisnika.


13. Korisnik je odgovoran za štete na vozilu u toku trajanja najma koje prouzrokuje korisnik ili neko treće lice, u slučaju da je prilikom iznajmljivanja dao lažne podatke o sebi, svojoj adresi ili vozačkim dokumentima. U slučaju štete trećim licima korisnik će snositi sve troškove koje “Adriatic, rent a car Crna Gora” može imati po tom osnovu.


14. Korisnik se obavezuje da će vozilo, u vrijeme kada ne koristi isto, obavezno zaključavati i nositi ključeve i saobraćajnu dozvolu sa sobom. Po završetku ugovorenog perioda najma, korisnik je obavezan da vrati ključeve i dokumenta ili nadoknadi gubitak istih. Saobracajna dozvola se naplacuje 60 eura, kljucevi 200 eura.


15. Korisnik oslobađa “Simeun, rent a car Crna Gora” svake odgovornosti za krađu, oštećenje i gubitak imovine koju prevozi u vozilu u vrijeme trajanja najma i po vraćanju vozila iz najma.


16. Za vrijeme trajanja najma korisnik će sam snositi troškove garažiranja i parkiranja vozila, kazni za prekršaje u saobraćaju kao i druge troškove koji nisu redovni.
17. Korisnik neće snositi troškove mehaničkih kvarova na vozilu ako je preuzeo sve potrebne mjere da ne dođe do takvih kvarova.


18. “Adriatic, rent a car Crna Gora” ne snosi nikakve posljedice izazvane kvarom vozila za vrijeme trajanja najma.
19. Korisnik se obavezuje da će sve troškove po ovom Ugovoru platiti u zakonskom roku.


20. Vozilo je osigurano na osnovu:


kasko osiguranja, učešće u šteti od 0% do 100%, kako je naznaceno Ugovorom o najmu i od stete prema trecim licima -autoodgovornosti.


21. U slučaju štete na vozilu, u kojoj korisnik ima djelimičnu ili potpunu odgovornost, primjenjivaće se odredbe zakona o osiguranju Crne Gore.


22. Korisnik se obavezuje da u slučaju udesa štiti interese “Adriatic, rent a car Crna Gora” time što će:
– zabilježiti imena i adrese učesnika i svjedoka;
– obezbjediti i skloniti vozilo na sigurno mjesto prije nego što ga napusti;
– obavjestiti “Adriatic, rent a car Crna Gora” i podnijeti pismeni izvještaj o šteti;
– pozvat i isačekati organe saobraćajne policije da izvrše službeni izvještaj o šteti.
– Ako korisnik propusti da u slučaju nezgode preduzme mjere navedene u prethodnom stavu, biće odgovoran za sve posljedice koje “Adriatic, rent a car Crna Gora” može imati zbog takvog njegovog propusta.


23. Zvanični objavljeni cjenovnik “Adriatic, rent a car Crna Gora” koji je na snazi u vrijeme sklapanja ovog Ugovora, predstavlja sastavni dio ovog Ugovora.


24. Izmjene odredaba ovog Ugovora su moguće samo uz pismenu saglasnost obje strane.


25. Konačan obračun i plaćanje najma se vrši prilikom povratka vozila (drop off). Plaćanje se vrši gotovinom (iz depozita), zaduženjem kreditne kartice, i za pravna lica uplatom na žiro račun“Simeun, rent a car Crna Gora”. Za pravna lica depozit se vraće nakon dokaza o izvršenom plaćanju. Za korisnike koji plaćaju kreditnom karticom, depozit se vraće nakon uspješne autorizacijena POS terminalu. U slučaju odbijanja transakcije, plaćanje najma se vrši iz depozita. VIP korisnicima se moze izdati vozilo bez depozita.


26. Ovaj Ugovor je sačinjen na Engleskom jeziku, u skladu sa kontinetalnim pravom, verzija na Crnogorskom jeziku se smatra samo prevodom istog.


27. U slučaju bilo kakvih nerazumjevanja ili sporova, verzija ugovora na engleskom jeziku je važeća i koristiće se u cilju tumačenja odredaba ovog Ugovora.


28. U slučaju spora koji nastane u vezi izvršenja ovog Ugovora, isti će biti rješen od strane nadležnog suda u Podgorici, Crna Gora.

Ostali članci:

15.04.2024

СДАЙТЕ СВОЙ АВТОМОБИЛЬ В АРЕНДУ В ЧЕРНОГОРИИ И ЗАРАБОТАЙТЕ НА ЭТОМ

26.03.2024

ДОГОВОР ОБ АРЕНДЕ АВТОМОБИЛЯ: ПРАВИЛА И НЮАНСЫ

24.03.2024

23.03.2024

23.03.2024